1. صفحه اصلی
  2. سوالات متداول

سوالات متداول در رابطه با مزایده‌گر

مزایده عبارت است از تشریفات فروش کالا از طریق ایجاد یک فرایند رقابتی که در آن شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام کند برنده و خریدار کالای مورد مزایده خواهد بود. در هر مزایده یک قیمت پایه خواهیم داشت که قیمت‌ها‌ی اعلامی باید بیشتر از قیمت پایه باشند.

به منظور جلوگیری از ارائه قیمت بدون پشتوانه و اختلال در فرایند برگزاری مزایده، از سپرده شرکت در مزایده استفاده می‌شود. در تمامی مزایده‌ها در کشورهای مختلف اعم از ایران سپرده شرکت در مزایده وجود دارد و معمولا متناسب با تصمیم مزایده‌گزار، درصدی از قیمت پایه کالای مورد مزایده می‌باشد. مزایده‌گران پس از پرداخت سپرده شرکت در مزایده امکان شرکت در مزایده را کسب خواهند کرد.

در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده شرکت در مزایده مزایده‌گران بدون کسر مبلغ، به حساب آنها عودت داده می‌شود.

در سامانه مزایده‌گر دقیقا مطابق قوانین بین‌المللی و کشوری برگزاری مزایده امکان برگزاری مزایده برای تمام افراد حقیقی و حقوقی فراهم می‌باشد.

مکان بازدید حضوری از کالای مورد مزایده از زمان انتشار آگهی تا زمان برگزاری مزایده در استان استقرار کالای مورد مزایده وجود خواهد داشت.

اطلاعات ثبت شده و تصاویر کالای مورد مزایده، اطلاعات کارشناسی شده و دقیق کالای مورد مزایده می‌باشد.

با پرداخت کارمزد و همچنین ارسال وکالت نامه رسمی به مجموعه، امکان دریافت کالا برای کاربران و ارسال آن به محل مدنظر مزایده‌گر وجود خواهد داشت.