تماس با ما

آدرس ما

دفتر اداری

تهران - پیروزی - بلوار نبرد جنوبی - خیابان آقاجانلو - کوچه دارابی - پلاک 26 - واحد 2

کد پستی:  

1777798615


دفتر فنی

تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز ساختمان اصلی مرکز نوآوری - طبقه اول واحد f16

کد پستی:  

5166616121